Hotline: 0909184567

Lãnh đạo Lamy tham gia Diễn đàn kinh tế toàn cầu tại Korea

Ngài Ronald Nguyen, Việt kiều tại Korea đã đại diện cho lãnh đạo Lamy Jsc., tham gia diễn đàn kinh tế lần thứ nhất.

Lamy Jsc,. tự tin mang lại cho khách hàng những sản phẩm thực phẩm chức năng tốt nhất thế giới.