Quan hệ đối tác

 

 

 

Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc năm 2019 tại Seoul, Hàn Quốc

 

 

Đại lý xuất sắc nhất việt năm 2023 của hãng sâm chính phủ Hàn Quốc KGC